Bill McRaven - Nếu bạn muốn thay đổi thế giới

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới

“Bài “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới” tuy dài, nhưng thực sự rất chất và đáng để đọc” – Đó là câu nói mà tôi phải thốt ra cách đây hơn một năm rưỡi sau khi đọc xong. Có thể nói, đây là một trong những bài nói chuyện có tầm ảnh hướng sâu sắc nhất đến tôi. Và…