Bạn có đang bị "dán nhãn"không?

Bạn có đang bị “dán nhãn” không?

Chào bạn, Tôi xin được bắt đầu bài viết bằng một câu hỏi: Bạn có đang bị dán nhãn không? Dán nhãn ở đây có nghĩa là, bạn có đang bị một niềm tin, một khuôn mẫu, một quy phép, một định kiến… nào đó do người khác hoặc xã hội dán lên cho mình…

Bill McRaven - Nếu bạn muốn thay đổi thế giới

Nếu bạn muốn thay đổi thế giới

“Bài “Nếu bạn muốn thay đổi thế giới” tuy dài, nhưng thực sự rất chất và đáng để đọc” – Đó là câu nói mà tôi phải thốt ra cách đây hơn một năm rưỡi sau khi đọc xong. Có thể nói, đây là một trong những bài nói chuyện có tầm ảnh hướng sâu sắc nhất đến tôi. Và…