4 giai đoạn của cuộc đời - Nguyễn Trọng Khương

4 giai đoạn của cuộc đời

Hãy đọc bài viết để biết bạn đang ở giai đoạn nào (hay đang mắc kẹt ở giai đoạn nào), nó định hình cuộc sống của bạn ra sao và suy ngẫm về chuyện liệu bạn muốn sống cuộc đời của mình như nào? • Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với…

Details
Lao vào may rủi - Nguyễn Trọng Khương

Lao vào may rủi

Cười là chấp nhận có thể bị xem như người điên. Khóc là chấp nhận có thể bị xem như đa cảm. Với tay đến người khác là chấp nhận có thể bị ràng buộc. Tỏ bày cảm xúc là chấp nhận có thể cởi bày con người thật của mình. Đưa ý tưởng và…

Details