Làm thế nào để thành công khi không có kỹ năng nào đặc biệt?

Làm thế nào để thành công khi không có kỹ năng nào đặc biệt?

Chúng ta thường bị lầm tưởng về cách để đạt được thành công trong cuộc sống: Đó là khám phá xem bạn xuất sắc nhất ở việc gì, giỏi nhất kỹ năng gì, làm việc một cách chăm chỉ, rồi bạn sẽ được “bơi” trong một đại dương của sự giàu có và hạnh phúc.…